Welkom bij de Gentse Ouderenraad

De Stedelijke Seniorenraad is één van de adviesraden waarop het stadsbestuur beroep doet om de Gentenaars te laten participeren aan het beleid. Deze adviesraad van Gentse ouderen signaleert knelpunten en reikt oplossingen aan, zowel op vraag van het stadsbestuur als op eigen initiatief.

(Lees verder ….)