Infrastructuur

Ouderen verwachten van hun directe leefomgeving dat zij veilig is, gezond en ook aangenaam; maar vooral dat zij hen in staat stelt om op een comfortabele manier zelfstandig te functioneren en deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dit heeft zo zijn implicaties voor het beleid inzake ruimtelijke planning, het gebruik en de uitbouw van de publieke ruimte en de toegankelijkheid van gebouwen. Op al deze terreinen zijn ouderen vragende partij.(Lees meer….)