Gezondheid & zorg

Aansluitend met de bepalingen van het decreet inzake Lokaal Sociaal beleid is het de stad die de regie voert in de sociale- hulp en dienstverlening. De stad Gent probeert deze rol te vervullen wat goed en belangrijk is in het kader van het ouderenzorgbeleid. Ouderen genieten meer dan in het verleden vrij lang van een goede gezondheid, maar beseffen tegelijk hoe fragiel deze is. Zij wensen vooral gezond te mogen blijven maar zijn ook bekommerd over hun toekomstige verzorging, wanneer daar nood aan is. En toch hebben veel ouderen nog te weinig aandacht voor mogelijke gezondheidsproblemen en de gevolgen ervan. (Lees meer….)