Participatie

Ouderen willen na hun pensioenleeftijd blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven en er invloed op uitoefenen. Ze willen volop participeren op economisch, sociaal, cultureel en sportief vlak. Heel wat ouderen zorgen bovendien mee voor de kleinkinderen, zetten zich in als mantelzorger, als vrijwilliger in de buurt of in het verenigingsleven. De stad wil ouderen ondersteunen om hun capaciteiten en ervaring ten volle te benutten (Lees meer….)