Respect & inclusie

Volgens de antidiscriminatiewet mag niemand zonder geldige reden anders worden behandeld omwille van zijn of haar leeftijd. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om zich te ontplooien en volwaardig te participeren aan het maatschappelijk leven. Ouderen verwachten dat men respectvol met hen omgaat. Ze horen niet te worden gediscrimineerd, in isolement, armoede of verwaarlozing te verzeilen, fysiek of mentaal mishandeld te worden, Hierbij kan de stad Gent een belangrijke rol spelen (lees meer…..)