Mobiliteit & Vervoer

Als Stedelijke Seniorenraad maken wij ons grote zorgen over de breder wordende mobiliteitskloof tussen wie mobiel en wie minder mobiel is. Ook bij ouderen neemt de vervoersarmoede hand over hand toe. Mensen die thuiszitten omdat ze geen auto hebben, niet (meer) kunnen fietsen en voor wie het openbaar vervoer onvoldoende toegankelijk is, maar ook ouderen die niet meer mogen rijden en ineens hun mobiliteit kwijt zijn, dreigen te vervallen in isolement en vereenzaming. (Lees meer….)