Communicatie & info

Meer dan ooit is het naar behoren functioneren in deze samenleving afhankelijk van het kunnen beschikken over de nodige informatie op het moment dat men er behoefte aan heeft en van het doelmatig kunnen communiceren. Voor  ouderen kan gelden dat oude, vertrouwde kanalen in onbruik geraken en nieuwe niet altijd toegankelijk meer zijn.  De consequenties van informatie- en communicatietekort kunnen vrij ingrijpend zijn voor de betrokkene. Blijft natuurlijk dat nog heel veel ouderen geen gebruik kunnen maken van de nieuwe technologie. Daarom blijven gidsen, brochures en folders een voorname bron van informatie..(Lees meer….)