Cultuur & vrije tijd & sport

Cultuurbeleving sport en vrije tijd, neemt in het leven van ouderen een bijzondere plaats en betekenis in. Ouderen beschikken over meer tijd die ze vrij kunnen besteden dan andere leeftijdsgroepen. Dat houdt zowel kansen in als uitdagingen voor het invullen ervan. Het bevordert zowel de fysieke als aan de geestelijke gezondheid, stimuleert sociale contacten en samenhorigheid, en draagt op vele terreinen bij aan het functioneren van de samenleving. (Lees meer….).