Wonen

Zoals iedereen hebben ook ouderen als generatie recht op menswaardig wonen, al is die behoefte juist door de leeftijd soms verschillend. Kwalitatieve woonzekerheid tegen een betaalbare prijs in een behoorlijke omgeving kan voor de ouderengroep ook bepaald worden door de mate van zelfredzaamheid. De voorkeur gaat bij de meeste ouderen naar zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Hiervoor de mogelijkheden scheppen is een opdracht voor de overheid, ook in Gent. Naast de inzet van het stadsbestuur heeft de Stedelijke Seniorenraad hierbij enkele aanbevelingen. (Lees meer….)